Политики

Общи условия за използването на сайта

Раздел I

"Общи разпоредби"

Чл. 1. Настоящият документ урежда общите условия, съгласно които ЕМ БИ ВИЖЪН ООД, предоставя услуги на потребителите си посредством интернет магазина http://www.mbvision.com .

aл. 1) Потребителите следва внимателно да прочетат и да се запознаят с Общите условия за използването на услугите, предоставени от http://www.mbvision.com  – сайт за електронна търговия, като при регистрация или поръчка трябва да се съгласят с тях.

aл. 2) Използването на услугите от сайта означава, че потребителят се е запознал с общите правила, както и че е съгласен с тях. Тези правила обвързват всички потребители. Ако не сте съгласни с Общите условия, моля не използвайте този сайт.

Чл. 2. ЕМ БИ ВИЖЪН ООД си запазва правото да изменя Общите условия за предоставяне на предлаганите услуги по всяко време, като датата на актуализацията ще бъде отразена в съответната разпоредба. Потребителите следва да се запознаят с настъпилите изменения, тъй като те са обвързващи за тях.

Чл. 3. ЕМ БИ ВИЖЪН ООД управлява този Сайт от офисa си в Пловдив, България. ЕМ БИ ВИЖЪН ООД не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, е забранен.

Чл. 4. Съгласно чл. 52 от Закона за защита на потребителите ние от  ЕМ БИ ВИЖЪН ООД сме длъжни да предоставим свободно на потребителите следната информация:

•    1. Име и адрес на доставчика:

ЕМ БИ ВИЖЪН ООД, гр. Пловдив 4003, бул. „Васил Левски” 103, р-н Северен , ЕИК 202150972

e-mail: office[at]mbvision.com 

skype: MBVision.Ltd 

0897 600 061 – за абонати на Глобул

0878 911 866 – за абонати на Виваком

0884 461 861 – за абонати на Мтел

•    2. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт.

•    3. Цената на стоките е крайна, за един брой с включен ДДС за представяне на съответния продукт.

•    4. Стойността на транспортните разходи за доставка, които НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките, можете да видите в раздел "Срокове и доставка".

•    5. ЕМ БИ ВИЖЪН ООД не налага никаква допълнителна стойност при използването на предоставените средства за комуникация с потребителите.

•    6. Начините за доставка на поръчани от нас стоки са подробно описани в раздел "Срокове и доставка".

•    7. Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

•    8. Право на отказ от стоката - всеки потребител по смисъла на ЗЗП има право да се откаже от поръчаните от нас стоки в рамките 14-дневен срок, считано от датата на получаване на стоката, в случай, че не е ползвана, не е нарушена целостта на опаковката, че е във вида в който е получена и условията по чл.55 от ЗЗП. В случай, че потребителят упражни правото си по чл.55 на ЗЗП, той следва да изпрати заявление за отказ и да върне стоката с ненарушена цялост и запазен търговски вид на адреса на магазина на ЕМ БИ ВИЖЪН ООД, от който е изпратена като транспортните разходи за за сметка на клиента. ЕМ БИ ВИЖЪН ООД се задължава да възстанови платените от потребителя суми в срок до 15 дни от датата на която потребителя е упражнил правото си на отказ от стоката. Транспортните разходи по връщане на стоката са за сметка на потребителя. При явно не съответствие на стоката със заявената и с характеристиките посочени в страницата, доставчикът възстановява на потребителя цялата платена сума, включително и транспортните разходи платени от потребителя за придобиване на стоката съобразно чл.59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 15 дни от получаване на върнатата стоката и ненарушаване на търговския й вид и опаковка или при желание от страна на потребителя и отправено писмено искане я заменя със съответстваща на заявената. В случай, че потребителят е избрал експресен начин на доставка с куриер, то разходите по получаване и връщане на стоката са за негова сметка.

СТОКАТА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ВРЪЩА С НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ - ПРЕДИ ВРЪЩАНЕТО НА ПАРИТЕ СЕ ПРАВИ ПРЕЦЕНКА НА СТОКАТА

•    9. Обичайният и основен срок на доставка е 3 - 6 работни дни от датата на поръчката. Ако поръчка бъде направена след 14,00ч., за дата на поръчката се счита следващия работен ден. Ако поръчка бъде направена в почивен или празничен ден, за дата на поръчката се счита първия следващ работен ден.

Раздел II

"Правила за използване на сайта"

Чл. 5. ЕМ БИ ВИЖЪН ООД като създател и собственик на този интернет сайт http://www.mbvision.com  Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този Web сайт (наричан по-долу "Сайт") само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена. Материалите на този Сайт са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

Чл. 6. Всички използвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.

Чл. 7. Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, с които нарушават законите на РБ и общоприетите правила за комуникация, да извършват злоумишлени действия в т.ч. неоторизиран достъп до сайта, софтуер, мрежи, компютри и други устройства, както и всички опити за разпространение на вируси и други компютърни програми, които са проектирани за причиняване и нарушаване на каквито и да било права и интереси на трети лица. Потребителите на сайта нямат право да го претоварват с фиктивни заявки.

Раздел III

"Отговорност"

Чл. 8. Материалите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции вкл. търговски и целеви. Задълженията на ЕМ БИ ВИЖЪН ООД по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите и производители на представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени. Също така ЕМ БИ ВИЖЪН ООД не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали, софтуера или услугите на този Сайт. 

ЕМ БИ ВИЖЪН ООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като ЕМ БИ ВИЖЪН ООД не поема отговорност да ги актуализира. Някоя от информацията публикувана в този Сайт е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента. В случай, че е поръчан продукт, чиято наличност е изчерпана, то съгласно ЗЕТ, ние от ЕМ БИ ВИЖЪН ООД сме длъжни в 30 дневен срок да уведомим клиента. В тези случай клиентът има право да откаже така направената поръчка или да избере различни продукти, чиято наличност не е изчерпана.За повече информация за наличните продукти се свържете с нас на посочените координати за контакти.

Чл. 9. В случай, че поради изчерпана наличност клиент откаже първоначалната си поръчка, то същата бива изцяло анулирана, а клиентът има възможност да формира нова поръчка. В този случай като този, ЕМ БИ ВИЖЪН ООД не се ангажира да предостави продукти равни по брой или като стойност на първоначално направената и в последствие анулирана поръчка, а третира заместващата като нова такава.

Чл. 10. ЕМ БИ ВИЖЪН ООД, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети вкл. , но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или др. произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този Сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо ЕМ БИ ВИЖЪН ООД за възможност да възникнат такива вреди. В случай, че в следствие на използването на този Сайт, или материали от него от ваша страна доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка оборудване или информация ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Раздел IV

"Информация от потребителите"

Чл. 11. ЕМ БИ ВИЖЪН ООД, не иска да получава, събира и съхранява конфиденциална или защитена информация от Вас чрез този сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. При регистрирането си в http://www.mbvision.com , всеки потребител на сайта си създава свое уникално потребителско име – комбинация от букви и цифри, своя уникална парола за достъп – комбинация от цифри и букви, както и еднократно и доброволно въвежда своите данни, които се използват само и единствено при изпълнение на заявена от него поръчка.

Избора на уникално потребителско име, уникална парола и тяхното съхранение зависят изцяло от потребителя. Всеки потребител на http://www.mbvision.com, носи пълна отговорност за опазване тайната на своите потребителско име и парола, и всички действия, които се извършват чрез използването им.

Чл. 12. Личните данни – трите имена, област, град, пощенски код, адрес за доставка на стока, адрес за кореспонденция, телефон за връзка, актуален e-mail и данни за фактура (когато потребителя желае да получи такава), които потребителите доброволно и по собствено желание изпращат до сайта при своята регистрация в http://www.mbvision.com  са под закрилата на Закона за защита на личните данни. Потребителите на http://www.mbvision.com са съгласни с факта, че фирма ЕМ БИ ВИЖЪН ООД и нейните служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация с която се идентифицира даден потребител – трите имена, област, град, пощенски код, адрес за доставка на стока, адрес за кореспонденция, телефон за връзка, актуален e-mail и данни за фактура (когато потребителя желае да получи такава), но без право да я разпространяват, разгласяват, предоставят или преотстъпват на трети лица, освен в случаите, когато тя се изисква от оправомощените органи и в съответствие с българското законодателство.

Чл. 13. ЕМ БИ ВИЖЪН ООД ще използва личните Ви данни единствено за целите на техническото управление на сайта, за изпълнение на предлаганите услуги, за да Ви предостави достъп до специфична информация или за обща комуникация с Вас. ЕМ БИ ВИЖЪН ООД няма да продава Вашите лични данни на трети страни, нито ще ги търгува някъде другаде. Служителите на ЕМ БИ ВИЖЪН ООД са длъжни да опазват поверителността на Вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация.

Чл. 14. Всеки регистриран в http://www.mbvision.com потребител има право да поиска изтриване на въведените от него лични данни, като това води и до заличаване на използваните от него потребителско име и парола. За тази цел потребителя следва да докаже, че именно той е регистрираното лице, като изпрати цялата информация която е въвел при регистрацията си.

Чл. 15. Когато осъществявате достъп до интернет сайта на ЕМ БИ ВИЖЪН ООД, автоматично и не като част от регистрацията, се записват някои общи и не лични данни – използван интернет браузър, IP адрес, брой посещения, средно прекарано време в сайта, разгледани страници. Тази информация сама по себе си не може да идентифицира конкретно лице. Тази информация се използва с диагностична, статистическа цел, за поддръжка на функционалността му и информация относно ползването на сайта ни. Вашите данни не се обработват повече, нито се предават на трети страни.

Раздел V

"Условия за поръчка и доставка на стоки"

Чл. 16. Офертите съдържат основна информация за предлагания продукт съобразно вида му и указване за цената му. Повечето от офертите са придружени със снимков материал. Към някои от офертите има опция за Допълнителна информация и/или Детайлно описание във файл. Указаната цена на отделната стока е за 1 брой и не включва разходи по доставката.

Чл. 17. Избирането на продукти става чрез натискане на бутона "Поръчай" в офертата на желаната стока. Поръчването на поставените в кошницата видове и количества стоки става чрез натискане на бутона "Потвърждавам поръчката" в преглед на поръчката. Действието представлява волеизявление, което обвързва със силата на договора клиента и http://www.mbvision.com.

При поръчката клиентът задължително посочва e-mail, телефон и точен адрес за осъществяване на доставка. За издаване на фактура се попълват данни за фирмата или ЕГН за физическото лице.

Чл. 18. Посочването на неверен/ сгрешен адрес и/или телефон прави поръчката невалидна и тя не обвързва ЕМ БИ ВИЖЪН ООД със задължението за изпълнение на доставката.

Чл. 19. Поръчките се приемат всеки ден от 0.00 до 24.00 часа. След получаване на поръчката от http://www.mbvision.com се извършва проверка на посочения телефон за валидността й чрез потвърждаване на поръчката и адреса, на който да бъде доставена стоката.

Чл. 20. Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес. Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. Разходите за доставка, ако изрично не е упоменато друго, се заплащат от клиента при получаване на доставката, едновременно с цената на стоката. Поръчаната от клиента стока се доставя до 2 до 3 работни дни до всяка точка в България. Доставката е до посочения от клиента адрес при условие, че адресът е посочен точно и е валиден, както и че поръчката е потвърдена от клиента.

Чл. 21. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка.

Чл. 22. Ако клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отпаднала и ЕМ БИ ВИЖЪН ООД се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.

ал. 1) В случай, че клиентът потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по доставката. Разходите се заплащат при получаване на стоката, едновременно с цената на стоката.

Раздел VI

"Плащане"

Чл. 23. Плащането на стоките и предоставените услуги се извършва с:

а) наложен платеж на куриер

б) по банков път:

Фирмена сметка: 

ПроКредит банк – гр.Пловдив, клон Брезовска

IBAN: BG06PRCB92301041481914

BIC: PRCBBGSF

 

Чл. 24. Поръчки над 1 000лв като стойност - сума се заплащат ПРЕДВАРИТЕЛНО по банков път - когато е първа поръчка, до момента не сте имали каквито и да е отношения с ЕМ БИ ВИЖЪН ООД. След изграждане на взаимно доверие това правило може да се прекрати (по наша преценка), за което ще бъдете изрично уведомени

Чл. 25. Ако сте били към нас некоректни клиенти или рискови клиенти. Каквато и да е сумата по поръчката Ви ЗАДЪЛЖИТЕЛНО я плащате ПРЕДВАРИТЕЛНО по банков път.

Чл. 26. Преди да правите преводи - моля свържете се с нас в случай, че имате въпроси или нещо от процедурата не Ви е ясно. При плащане по банков път в поле „Основание за превод” трябва да посочите номер на поръчката, който се съдържа в изпратеното от нас, на посоченият от Вас e-mail, уведомление за приета поръчка. МОЛЯ НЕ ПРАВЕТЕ ПРЕВОДИ АКО СЕ ЧУСТВАТЕ НЕСИГУРНИ В НАЧИНА НА ПЛАЩАНЕ БЕЗ ДА СТЕ СЕ СВЪРЗАЛИ С НАС ПО ТЕЛЕФОН ИЛИ ИНТЕРНЕТ

Настоящите Общи условия са в сила от 14.04.2013 г.