Речник на термините

АC (Alternating Current) – променлив ток – захранването е с променлив ток (напрежение).

AES (Auto Electronic Shutter) – автоматичен електронен затвор - функция, която позволява да се променя чувствителността на видеокамерата към светлината без използването на автоирисен обектив.

AGC (Automatic Gain Control) – автоматичен контрол на амплитудата на видеосигнала - функция на камерата за регулиране на яркостта на образа и поддържане на постоянна амплитуда на изходния видеосигнал, независимо от промените на интензитета на постъпващата светлина.

AI (Auto Iris) – автоматичен ирис - електронно-механична система за контролиране на отвора на блендата на камерата. Използва се при големи вариации на амплитудата на постъпващата светлина – от ярка слънчева светлина до нощни сцени. Системата включва електронни компоненти контролиращи ел. мотор, който механично отваря/затваря повече блендата спрямо интензитета на светлината. По този начин електрониката на камерата се опазва от повреди от силна (слънчева и др.) светлина.

AI (Auto Iris) Lens – автоирисен обектив, който е специално изработен с функцията да може да контролира количеството на постъпващата светлина чрез използването на бленда. За използването на тази функция е необходимо камерата да има вграден порт за захранване с постоянен ток (напрежение) – DC - на автоирисния обектив.

Auto Back Focus – функция на SONY IP камери и софтуер, позволяваща автоматично фокусиране на лещите на камерата само при натискането на бутон на камерата или при задаване на команда от управляващ софтуер. Функцията спестява време при инсталацията на SONY камери, особено когато камерите са инсталирани на трудно достъпни места или при неблагоприятни атмосферни условия.

Audio Content Analysis – функция на SONY IP устройства и софтуер за аудио анализ, която осигурява 360° „аудио наблюдение“ на помещението; аудиофонът на дадено помещение се записва чрез микрофона в камерата, след което при активиране на тази функция се анализира всеки шум и се сравнява по спектър и амплитуда със записания аудиофон и отклоненията от него генерират алармени събития.

Auto Tracking – автоматичен тракинг – функция за автоматично проследяване на обекти (хора, автомобили и т.н.); среща се най-често при по-горните класове PTZ камери.

ALC (Auto Light Control = Electronic Light Control ) – електронен контрол на светлината – електронна система в камерата за компенсиране на ефекта от промените на интензитета на влизащата светлина през обектива и CCD сензора на камерата. Функцията е част от менюто на камерата и се препоръчва да се активира при използването на фиксиран обектив или такъв с ръчен ирис (бленда).

Aspherical Lens – асферичен обектив/леща със симетрична но несферична повърхност. Тези обективи са по-скъпи и по-сложни за изработка, но намаляват и понякога елиминират замъгляването на образа, породено от различните типове разсейване на светлинните лъчи (като примерно spherical aberration) при традиционните лещи със сферична повърхност.

ATW (Auto Tracing White balance) – функция, която постоянно следи за цветовете в картината на полезрението на камерата и променя цветовия баланс (спрямо типа/температурата на белия цвят), с цел по-правилно възпроизвеждане на белия и оттам другите цветове. Тази функция може да се разбира като по-съвършен тип AWB (Auto White Balance) с динамично (постоянно променящ се) цветови баланс. Контролирането на цветовете става в диапазона 2000К-10000К.

ATW Pro – функцията е аналогична на ATW (динамично променя цветовия баланс в зависимост от типа/температурата на белия цвят в картината в полезрението на камерата), но с тази разлика, че работи в по-тесен температурен обхват на цветовете – 2500К-6000К и следователно е по-прецизна и води до по-качествена картина (при положение, че цветовете са в контролирания температурен диапазон).

AWB (Auto White Balance) – функция на CCTV камери, която осигурява правилното възпроизвеждането на белия цвят спрямо типа на осветлението в полезрението на камерата. По този начин се осигурява правилен баланс при възпроизвеждането на всички цветове. Тази настройка е статична и не се променя, освен ако потребителят не я смени в менюто на камерата.

Balun (BALanced-UNbalanced) – балансиран-небалансиран – устройство, което служи за интерфейс между балансирани и небалансирани линии за предаване на електрически сигнали. В CCTV служи за преобразуване на сигнал от коаксиален кабел (небалансиран сигнал) в сигнал за предаване по усукана двойка (балансиран сигнал).

Baud (Baud Rate) – символи/пулсове в секунда при предаване на цифрово-модулиран сигнал.

BLC (Back Light Compensation) – компенсация за фонова светлина – функция на камерата за намаляване на ефекта на заслепяване (силна фонова светлина), с цел да се увеличи контраста (видимостта на подробностите в) на картината.

BNC (Bayonet Neill-Concelman or British Naval Connector) – в CCTV индустрията BNC конекторите (куплунгите) се използват като свързващи накрайници (букси) на коаксиален кабел, по който се предава аналоговият видеосигнал между камери, цифрови записващи устройства, монитори и др.

Board Lens – обектив за платкова камера; ниска цена, малък размер; обикновено с фокусно разстояние между 2.5 и 16.0мм.

bps (Bits-Per-Second) - bit/s – битове в секунда – мярка за измерване на скоростта на дадено информационно трасе или максималното количество цифрова информация (в битове), която може да се предаде по трасето за една секунда.

Baud (Baud Rate) – символи/пулсове в секунда при предаване на цифрово-модулиран сигнал.

CCD (Charged Coupled Device) – зарядо-свързано устройство – тип полупроводникова матрица с фотодиоди, преобразуваща светлината в електрически сигнал

C-/CS-Mount Lenses (Lens = обектив) and Cameras – C и CS са стандарти за резбата и диаметъра на отвора, в който се закрепва обектива към камерата. И двата типа обективи - C mount и CS mount - са с 1 инч (25.4мм) диаметър на тръбата и 32 нареза на резбата на 1 инч дължина. Разликата е в това, че имат различно “flange back distance” разстояние – отстоянието между металния пръстен на края на камерата (където обектива контактува с камерата) и CCD сензора. Това разстояние е 17.5мм при C-mount и 12.5мм при CS-mount обективи. C-mount обектив може да се монтира на CS-mount камера с помощта на специален допълнителен пръстен (C-ring). CS-mount обектив не може да се монтира на C-mount камера

CCTV (Closed Circuit Television) – затворена телевизионна система. CCTV е понятие, най-често свързано с компонентите или цялостната система за видеонаблюдение

CF (Compact Flash) card – карта-памет създадена от SanDisk през 1994 г.; използва се в портативни електронни устройства за запис на аудио/видео и друга информация (файлове); някои IP CCTV камери имат CF card слот за запис на видео/аудио

CIF (Common International Format) resolution – 360x288 пиксела резолюция; използва се най-често като характеристика на DVR при аналогово видеонаблюдение; използват се и форматите QCIF (176x144) и 4CIF=D1=704x576 пиксела

Chipset – група чипове (интегрални схеми), изпълняващи взаимосвързани функции. Понятието е било първоначално създадено за описание на група чипове на дънната платка (motherboard) на персоналните компютри. В CCTV индустрията често се използва терминологията DSP chipset, което означава група чипове, изпълняващи множество функции за обработка и оптимизиране на видеосигнала генериран от CCD сензора на камерата

CMOS (Charged Metal Oxide Semiconductor) – поляризиран метал-окис полупроводник – това е технология с много приложения, едно от които е изработката на светлочувствителни матрици (сензори) за видеокамери. Общото сравнение между CCD и CMOS показва, че CCD матриците са с малко по-добра светлочувствителност и яснота (рязкост) на образа

CMS (Central Management Software) – софтуер за обединяване на картината от множество DVR-и, IP камери и сървъри на екрана на един или няколко видеомонитора. Най-често устройствата трябва да са от един и същ производител. Софтуерът почти винаги е безплатен

Coaxial Cable – коаксиален кабел – най-разпространения кабел за предаване на аналогов видеосигнал в CCTV индустрията; техническото обозначение за най-често срещаният тип коаксиален кабел е RG-59

Codec (COder-DECoder) – кодиращо/декодиращо устройство или програма, която служи за преобразуване (компресиране) на аналогови видеосигнали в цифрови (примерно MPEG-4) за запис върху цифров носител (като твърд диск)

Compression – компресия – тип на кодирането на цифровия видеоматериал (снимки или видео) за запис върху цифров носител (като твърд диск). Примери: H.264 compression, MPEG-4 compression

Cone lens – леща с конусовидна форма, подходяща за изработката на обективи за шпионски камери поради миниатюрния си размер

CRT (Cathode Ray Tube) – Катодна Лъчева Тръба – устройство за преобразуване на електрически сигнали в картина; кинескоп (вакумна лампа); една от най-старите технологии за визуализация

D1 resolution – максималната резолюция за запис и възпроизвеждане на аналогови видеосигнали – 704x576 пиксела; най-често се среща като характеристика на DVR-и; D1 = 4CIF резолюция

DC (Direct Current) – постоянен ток – захранването е с постоянен ток (напрежение)

DC Drive Auto Iris Lens – обектив с вграден електромотор, който контролира отварянето и затварянето на блендата въз основа на анализ на видеосигнала. Анализът се извършва от електроника в камерата. Електромоторът в обектива се захранва с постоянен ток (DC) от камерата чрез кабел с 4 жила, който се свързва към камера чрез унифициран конектор с 4 пина

DD (Direct Drive) Auto Iris Lens – обектив с вградена електроника за анализиране на видеосигнала, въз основа на което се контролира отвора на блендата чрез електромотор (вграден в обектива). Видеосигналът се получава от камерата посредством кабел с 4 жила (две за видеосигнала и две за захранването – 9VDC), който се свързва към камера чрез унифициран конектор с 4 крака

DEPA (Distributed Enhanced Processing Architecture) – система за интелигентен видео анализ в SONY IP устройства и софтуер. Системата улеснява работата на секюрити оператора, намалява броя на фалшивите аларми и помага за вземането на бързи решения. Някои от функциите са: интелигентна детекция на движение, виртуални линии и зони, изпращане на информация за събития (metadata) отделно от видеосигналите за по-малко натоварване на мрежата и др. Главното филтриране на информацията става в софтуера, а не в периферните устройства (камерите)

DEPA Advanced (Distributed Enhanced Processing Architecture Advanced) – система за интелигентен видео анализ в SONY IP устройства и софтуер. Системата е подобрена версия на DEPA и осигурява всички предимства на DEPA, но при DEPA Advanced информацията се филтрира в самите камери и само нужната информация (metadata) и видеосигнали се изпращат към записващия софтуер. Резултатът е значително намаляване на трафика в мрежата

DIS (Digital Image Stabilization) - функция за цифрово стабилизиране на картината при размазване на образа от трептения и вибрации, които могат да бъдат породени от вятър, дъжд и други природни или човешки фактори

DNR (Digital Noise Reduction) – цифрова система за намаляване на видео шума в картината

DNS (Domain Name System) - система, която служи за разпознаване на имена на компютри, свързани в Интернет. DNS представлява разпределена база от данни, с чиято помощ се осъществява преобразуването на имена на области – домейни (domain names) в IP-адреси (напр. 216.109.127.60). По този начин на потребителя на Интернет услуги не се налага помненето на определени поредици от числа

DSP (Digital Signal Processor) – цифров сигнален процесор – интегрална схема (чип), който освен главната обработка на видеосигнала, включва и допълнителни функции за повишаване на резолюцията и подобряване на картината, като WDR (широк динамичен обхват), BLC (компенсация за фоновата светлина), HLC (намаляване на ефекта на силни светлинни източници) и други

DSS (Digital Slow Shutter) = Sense-Up – технология в CCTV камери за по-голям (електронен) контрол върху скоростта на затвора, за постигане на по-добра и детайлна цветна картина при условия на почти пълна тъмнина без използването на инфрачервено осветление. Степента на увеличение на слабата светлина в нощни условия е изразена в цифра, показваща колко пъти е увеличението, примерно 64x. С други думи, 64x означава, че камерата пропуска 64 пъти повече светлина от нормалното. Тази цифра обикновено варира между 2x и 128x и се настройва в менюто на камерата. Високите стойности на увеличението могат да доведат до размазване на движещите се обекти в картината

Dual Encoding Streams – едновременно предаване на 2 потока от данни (видео/аудио) с различна резолюция; функция на DVR-и и IP камери; Пример: функцията осигурява възможността на DVR-a да кодира едновременно два сигнала – един сигнал с висока резолюция за наблюдение през мрежа, а друг с по-ниска резолюция за наблюдение през мобилен телефон

DVR (Digital Video Recorder) – цифрово записващо устройство (рекордер) – устройство за запис и възпроизвеждане на видео и аудиосигнал върху цифров носител, най-често твърд диск (HDD – Hard Disk Drive)

DVR Card – платка/контролер за видеонаблюдение и запис на PC. Платката се вгражда в компютъра и го превръща в цифрово записващо устройство (DVR)

EI (Electronic Iris) – електронен еквивалент на автоматичен ирис контрол; електрониката в камерата симулира отваряне и затваряне на ириса (блендата) чрез регулиране на затвора (shutter), в зависимост от степента на осветеност в полезрението на камерата; функцията е полезна в случаите, в които на камерата е инсталиран фиксиран обектив (без автоирис функция)

ELC (Electronic Light Control = Auto Light Control) – електронен контрол на светлината – електронна система в камерата за компенсиране на ефекта от промените на интензитета на влизащата светлина (през обектива и CCD сензора на камерата). Функцията е част от менюто на камерата и се препоръчва да се активира при използването на фиксиран обектив или такъв с ръчен ирис (бленда)

eSATA (External Serial Advanced Technology Attachment) – интерфейс за свързване на външни твърди дискове към компютърни устройства. Осигурява до 3 пъти по-бърз трансфер на данни от USB 2.0 или Firewire 400. Някои модели DVR-и имат eSATA куплунг за свързване на външни твърди дискове (масиви)

Ethernet – група от цифрови технологии за връзка и обмен на данни между компютърни мрежови устройства, свързани в LAN мрежа

Ethernet port = LAN jack – женска букса за свързване с LAN (Cat.5) кабел; вход/изход за сигнали които се изпращат между мрежовите устройства в LAN или WAN

EXview HAD CCD sensor – технология на SONY за изработка на CCD сензори. EXview CCD сензорите се отличават с подобрена ефикасност на преобразуване на светлинната енергия в електрическа (better QE = Quantum Efficiency) в диапазона от видимата светлина най-близък до инфрачервените лъчи (NIR = Near InfraRed)

Eye-ball camera – камера тип “човешко око“ – вид куполна камера с дизайн наподобяващ формата на око

ezRecord – функция на DVR-те на Dynacolor, при която се задава колко дни запис потребителя желае да има, след което устройството автоматично изчислява с какви кадри и качество да записва, за да има толкова дни запис спрямо броя на камерите и тоталното налично пространство на твърдия диск (или дискове)

Factory default – първоначалните настройки на апаратура/софтуерна програма; фабрична настройка („както е излязла от завода“).

Fail-safe – устройство (или функция), което в случай на техническа повреда или спиране на ел. захранването предотвратява повреди на друга апаратура или вреда/нараняване на хора. В областта на контрола на достъпа функцията се среща в описанието на четци и означава, че вратата ще бъде автоматично отворена от заключващия механизъм в случай на повреда или спиране на ел. захранването.

Fail-secure – устройство (или функция), което в случай на повреда или спиране на ел. захранването работи по такъв начин, че да ограничи някаква функция или операция. В областта на контрола на достъпа функцията се среща в описанието на четци и означава, че вратата ще бъде автоматично затворена от заключващия механизъм в случай на повреда или спиране на ел. захранването.

Fish-eye lens – обектив „рибено око“ – обектив с голям ъгъл на виждане за покриване на голяма площ (полусфера, 180° FOV – Field Of View).

Fixed Lens – обектив с фиксирано фокусно разстояние.

FLC (Flickerless) – функция на CCTV камери, която премахва трептението на картината породено от честотата на вертикалното сканиране на видеосигнала, която е 50Hz за PAL и 60Hz за NTSC.

Flip (auto-flip) – функция на PTZ камерите, осигуряваща автоматично вертикално преобръщане на изображението в момента, в който обектива на камерата се завърта надолу и преминава през най-ниската точка.

FLIR (Forward-Looking InfraRed) – технология за пасивна детекция на инфрачервеното (топлинното) излъчване от хора, животни и предмети. Това е популярна технология, използвана в така-наречените thermal cameras, които работят на този принцип, за да генерират видео изображение при пълна тъмнина, мъгла или други възпрепятстващи атмосферни условия.

F-number (F-stop) – “скорост“ на обектива. Всъщност това е цифра, получена от фокусното разстояние разделено на ефективния диаметър на блендата. Малък F-number означава „по-бърз“ обектив и по-малък диаметър на отвора на блендата. Примери за F-number: f/1.4, f/2, f/2.8 и т.н., където „f“ e фокусното разстояние. Целта на създаването на това понятие е унификация - при даден F-number всяка камера да пропуска едно и също количество светлина, независимо от разликите във фокусното разстояние на обективите на различните камери.

Focal length – фокусно разстояние – разстоянието (в милиметри) между физическия център на обектива (лещата) и CCD сензора. Това число е показател за ъгъла на виждане на камерата. По-малко число означава по-широк ъгъл на виждане и обратно.

FOV (Field Of View) – поле на виждане на камерата. Може да се измери вертикално, хоризонтално или диагонално.

FPS (Frames Per Second) – брой кадри в секунда при запис или възпроизвеждане на видео.

FTP (File Transfer Protocol) - протокол от тип клиент-сървър, предоставящ възможност за обмяна на файлове между машини, свързани в локална мрежа или в Интернет. Протоколът за трансфер на файлове използва TCP за комуникация между клиент и сървър. Клиентът е специално разработена програма, чрез която се предоставя лесен начин за използване на възможностите за комуникация. Съществуват множество FTP-клиенти, които могат да се ползват безплатно и такива, които са платени. Повечето от тях са графични, като малката част текстови (конзолни) клиенти са предназначени за специалисти с по-задълбочени познания за FTP или са предназначени за строго специфични системни задачи. Протоколът предоставя възможността за изпълняване на операции на сървъра като показване на съдържанието на директории, смяна на директорията, създаване на директории и триене на файлове.

Full HD (High Definition) video – видео с висока резолюция – видео, при което картината се състои от 1080 хоризонтални линии (1080p), резолюцията е 1920x1080 пиксела.

GPS (Global Positioning System) – система за глобално позициониране на обекти на и до земята; системата е безплатна за използване с GPS приемник навсякъде по планетата, по всяко време; системата се поддържа от спътници на САЩ; изисква се пряка линия на видимост от обекта до поне 4 спътника за получаване на акуратна информация

GPRS (Genеral Packet Radio Service) - добавка към GSM за пакетно предаване на данни в мобилна мрежа. Всеки 2G/3G потребител ползва GPRS. 2G предава данни със скорост 56-114 kbit/s. Плаща се на мегабайт. GPRS предава данните си по метода най-добър опит и не дава гаранции за надеждно предаване, както е при GSM; 2G клетъчни системи заедно с GPRS често са назовани като 2.5G, т.е. това е технология между две генерации мобилнa телефония (2G и 3G). GPRS предоставя скромна скорост на предаване, като предава по неизползвани времево-разделени за многократен достъп канали (TDMA) в GSM системата. Така GSM мрежите са единствените, които позволяват GPRS. Първоначално стандартизиран от ETSI сега се поддържа от 3GPP

Ground Loop – нежелан ток в проводник, свързващ две точки, които принципно трябва да са с еднакъв потенциал (който най-често е маса/земя). В аудио и видео устройствата наличието на Ground Loop се изразява в аудио/видео шум, поради което се налага използването на изолиращи трансформатори и балуни (Ground Loop isolators)

„G” sensor – електромеханично устройство, което измерва ускорение; позиционен сензор; в CCTV индустрията се използва в мобилни устройства като датчик за преобръщане или удар (ПТП), като устройството отчита даденото събитие като тригер за аларма или начало на запис

GUI (Graphical User Interface menu) – графично меню

HAD (HAD CCD sensor) – Hole-Accumulation Diode – технология за изработка на CCD матрици. Super HAD CCD е разработка на SONY и е ново поколение CCD сензор с подобрена ефикасност на преобразуване на светлината в електрическа енергия (по-добра QE = Quantum Efficiency).

Hands-free – устройството може да бъде управлявано без ръце. При видео/аудио домофонните системи тази функция се среща в описанието на видеомонитора и означава, че ако някой позвъни, домакинът може да отговори на обаждането по домофона само чрез натискане на един бутон, т.е. видеомониторът няма слушалка.

HD (High Definition) video – видео с висока резолюция – видео, при което картината се състои от 720 хоризонтални линии (720p), резолюцията е 1280x720 пиксела.

HDCVI (High Definition Composite Video Interface) - висококачествен (HD и Full HD) предаван по коаксиален кабел, чрез кодиране и разкодиране в двата края на кабела. Позволява използването на пасивни усилватели но не и активни. Предава картина, информация и завук по същия кабел на 500м за HD и 300м Full HD видео сигнал, без загуба на качеството.

HDD (Hard Disk Drive) – твърд диск; служи за запис на информация на магнитен принцип; това е основния носител върху който се записват видео и аудио сигналите в цифровите записващи устройства (DVR).

HDMI (High Definition Multimedia Interface) – стандарт за цифров пренос на аудио- и видеосигнали по един кабел; информацията се предава с най-високото качество, в некомпресиран вид; HDMI кабелите са със специални накрайници/куплунги с 19 пина.

HiPoE (High Power Over Internet) = PoE+ (PoE plus) – стандарт за осигуряване на захранване до 25.5W за IP камери посредством LAN (Cat.5) кабел; елиминира нуждата от отделно захранване на IP камерата; официалното обозначение на стандарта е IEEE 802.3at-2009.

HLC (HighLight Compensation = HLM (High Light Mask)) – компенсация за силна светлина - функция за подобряване на детайлите в картината в случаите, в които в полезрението на камерата има източници на силна светлина. При нормални ситуации, те биха „засенчили” големи участъци от картината, в които много подробности ще останат невидими. С помощта на HLC функцията обаче, източниците на светлина могат да бъдат изкуствено затъмнени, което довежда до значително подобрение във видимостта на детайлите не само около светлите участъци, но и в цялата картина.

Housing – в CCTV индустрията означава кожух, който се използва най-често за външен монтаж на камерата, за да я предпази от външни атмосферни влияния. Кожухът може да има вградено отопление и/или вентилатор.

H.264 – стандарт за видео компресия. Познат е и като MPEG-4 Part 10 и AVC (Advanced Video Coding). Намалява размера на записаните файлове (без загуба на качество) с 80% в сравнение с тези с MJPEG компресия и 50% с MPEG-4 компресия. H.264 е най-използваният стандарт за видео компресия в CCTV.

HTTP (Hyper Transfer Transmission Protocol) – мрежов протокол, от приложния слой на OSI модела, за пренос на информация в компютърни мрежи; OSI (Open System Interconnect Basic Referrence Model) е теоретичен модел, предоставящ примерно принципно описание за начина на комуникация и строежа на компютърни мрежи); създаден като средство за публикуване на HTML страници, HTTP протоколът довежда до формирането на Световната уеб мрежа. Разработването на протокола е било координирано от Уеб консорциума (World Wide Web Consortium) и IETF (Internet Engineering Task Force), завършвайки с публикуването на серия от заявления за обсъждане (RFC), от които RFC 2616 (от юни 1999) е със статут на стандарт и описва HTTP/1.1 — най-новата и с най-широка употреба HTTP версия.

IK Rating – рейтинг за изразяване на нивото на защита на корпуса на CCTV устройството от механичен удар, описан в международния стандарт IEC62262:2002; рейтингите в CCTV индустрията засягат предимно нивото на вандалоустойчивост на камерите и варират между IK00 и IK10; най-високото ниво на устойчивост е IK10, което означава, че камерата може да устои на удар с чук с тегло 5 кг от разстояние 40см (стандартния тест е с „падащ“ чук от височина 40см или удар с чук, движещ се като “махало“).

Image Sensor – светлочуствителна матрица; друго име за CCD сензор.

Initialize (boot) – подготовка на апаратура/система за пуск; задаване на начална стойност за променлива в компютърна програма; форматиране на диск/карта.

IP (Internet Protocol) – Интернет протокол.

IP Rating (International Protection rating, Ingress Protection rating) – рейтинг, обозначаващ степента на защитеност на дадено електрическо устройство от проникване на твърди предмети (от 50 мм до прах) и вода в него. Пример: IP67. Първата цифра показва степента на прахозащитеност (от 0 до 6), а втората степента на водозащитеност (от 0 до 8). В дадения пример първата цифра е 6, което показва, че продуктът е напълно прахозащитен. Втората цифра е 7, което показва, че продуктът е водозащитен и дори може да работи под вода до 1м дълбочина. Максимално защитените продукти са с рейтинг IP68. Дадена камера се счита за водоустойчива, ако IP рейтинга и е IP66, IP 67 или IP 68.

IR Corrected Lens – някои „Ден/Нощ” камери са оборудвани със специални обективи, които имат корекция за различното фокусно разстояние на дневната и инфрачервената светлина. Резултатът е ясна дневна и нощна картина с отличен фокус.

IR Infrared Light (или IR illumination) – инфрачервено осветление – инфрачервено осветление с честота на вълната по-ниска от тази на видимата светлина (850~950nm), генерирано от светодиоди. Използва се за осветяване на района на полезрението на камерата за нощно наблюдение. Инфрачервената светлина не може да бъде детектирана (видяна) от камери в цветен режим. Поради тази причина камерите с инфрачервено осветление автоматично превключват в черно-бял режим за нощно наблюдение.

IR LEDs – инфрачервени диоди (осветление).

Iris (aperture) – бленда – механично устройство, което контролира количеството светлина попадащо върху CCD сензора.

IT (Interline Transfer) CCD – основна технология на производство на CCD матрици, при която информацията се предава последователно ред по ред към Serial Shift Register и оттам към видео усилвател.

JPEG – Joint Photographic Experts Group – стандарт за кодиране и компресия на снимки. В CCTV се компресират индивидуални кадри.JPEG 2000 - стандарт за кодиране и компресия на снимки, подобен на JPEG. Стандартът е създаден с цел подобряване на вече съществуващия JPEG стандарт, за повече гъвкавост и възможности за манипулиране на компресията (и изображението). Пример: Ако се спре потокът от информация, кодирана с JPEG 2000, на изхода пак ще има цялостно изображение, макар и с по-ниска резолюция, защото при JPEG 2000 информацията се предава на слоеве (scalable codestream). При ниско ниво на компресия качеството на изображението е подобно на това на JPEG, а при по-високо ниво на компресия качеството е малко по-добро от JPEG. Компресията JPEG 2000 може да работи в два режима – със или без загуба на информация (lossy or lossless compression).

kHz (kilohertz) = 1000 Hz – честота 1000 херца.

LAN (Local Area Network) – локална мрежа за компютърни устройства. Всички устройства в една и съща LAN мрежа използват една и съща линия (жична или безжична) за комуникация помежду си.

LCD (Liquid Crystal Display) – течно-кристален дисплей – служи за визуализация на видео; широко разпространена технология за CCTV дисплеи.

LED (Light Emitting Diode) – светодиод.

Lens – леща, обектив.

Lens mount – тип на монтажа на обектива към камерата. Може да е един от двата типа – C-mount или CS-mount (вижте определенията в секцията за буква -C-).

LSC (Lens Shading Compensation) – функция за компенсиране на нивото на изходния видеосигнал, който е с намалена амплитуда поради физическото „засенчване“ в краищата на лещите, което намалява нивото на пропусканата светлина към CCD сензора.

Luminance – част от видеосигнала, носеща информацията за черно-бялото (осветеността).

Lux – единица за измерване на минималната светлочуствителността на камерата. Мярката е във foot/candle (foot = фут = 30.48см, candle = свещ). Пример за светочуствителност на Day&Night камера: 0.01 Lux.

MAC (Media Access Control) address – поредица от цифри и букви за идентификация на физическо мрежово устройство; номерът се създава най-често от хардуерния производител и може да се намери във firmware на устройството (напр. в постоянната памет „само за четене“ (ROM memory) на устройството).

Mechanical (IR cut, IRC) filter – механичен инфрачервен филтър – филтър за инфрачервената светлина. През деня този филтър е пред CCD/CMOS сензора на камерата и блокира постъпващите инфрачервени лъчи, а за нощно виждане се премахва (по механичен път) и по този начин се пропускат инфрачервените лъчи от светлината, което значително увеличава видимостта при нощни условия. Наличието на такъв филтър оскъпява камерата, но генерираната картина е по-добра в сравнение с камера без такъв филтър.

Microbolometer – детектор за инфрачервена радиация (топлина) в термичните (thermal) камери; аналог на CCD сензора при видеокамерите.

Mirror – огледало – функция на камерата, позволяваща обръщане на образа както в огледало (лявото става дясно и обратно).

MJPEG (Motion JPEG) – стандарт за предаване на видеосигнал като поредица от снимки. Един от често използваните методи за трансмисия на видео в IP CCTV (мрежови (IP) камери, енкодери и записващи устройства).

MPEG-4 – стандарт за компресия на видео. В сравнение с MJPEG работи с по-малко дисково пространство, но повече в сравнение с H.264.

Multicast streaming – метод за изпращане на поток от информация (видео/аудио) по Интернет на принципа „един-към-много“; информацията се изпраща от един сървър към един IP адрес и клиентите могат да гледат/използват информацията само от този IP адрес; една от стандартните функции в менюто на IP камери; Multicast streaming е за предпочитане когато се очакват голям брой клиенти за едновременно наблюдение; методът е за предпочитане при бавна мрежа (LAN).

ND (Neutral Density) filter – филтър „неутрална наситеност/гъстота“ – прозрачен или сив филтър в CCTV обективи, предназначен за работа с високочувствителни камери. Филтърът ограничава интензитета на постъпващата светлина и позволява по-добър контрол при използването на по-бавен затвор и по-дълга експозиция, за по-добра видимост при ниска осветеност.

Network Camera = IP (мрежова) камера.

NTSC (National Television System Committee) – телевизионен стандарт (подобен на PAL), който се използва в САЩ, Канада, Япония, Южна Корея, Тайван и др.

ONVIF (Open Network Video Interface Forum) – форум за изготвянето на универсален глобален стандарт за интерфейс между физически IP CCTV устройства. Форумът е създаден през 2008 г. от SONY, BOSCH и AXIS. Към началото на 2011 г. вече над 100 световни компании са се присъединили към форума. Практическо приложение: различни марки IP камери могат да се контролират и записват от един IP софтуер.

OSD (On-Screen Display) – екранно меню.

PAL (Phase Alternate Line) – телевизионен стандарт, който се използва в много държави в Европа, Азия, Африка, Австралия и Южна Америка. Изобретен е от инженера Walter Bruch в компанията Telefunken, Германия.

PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) slot – слот за PCMCIA (PC) карта.

PCMCIA card = PC card – тип карта за съхраняване на информация. Освен като памет, PCMCIA картата може да бъде изработена да изпълнява функциите на модем или устройство за свързване към компютърна мрежа (network card).

Pinhole lens – леща/обектив с миниатюрни размери (1.58мм диаметър), подходящ за използване в скрити/шпионски камери.

PIP (Picture-In-Picture) – картина в картина - функция на CCTV камери и видео монитори, при която на един екран се виждат две картини, обикновено с различна големина. Картините могат да бъдат от различни камери (канали) или от различни участъци от полезрението на камерата.

PIR (Passive InfraRed) – технология за детекция на топлинното (инфрачервено) излъчване от хора, животни и предмети; използва се в детектори на движение.

Pixel – най-малкият елемент от картина или 1 сензорен елемент от CCD.

PoE (Power Over Internet) – стандарт за осигуряване на захранване до 15.4W за IP камери посредством LAN (Cat.5) кабел; елиминира нуждата от отделно захранване на IP камерата; официалното обозначение на стандарта е IEEE 802.3af-2003. Има и версия на стандарта за осигуряване на по-високо захранване – до 25.5W, който се нарича PoE+ (PoE plus) или HiPoE.

Power zoom – remote zoom – възможност за дистанционно зумиране (увеличение); промяна на Field-Of-View (FOV) = размера на полето/ъгъла на виждане на камерата.

P-P (Peak to Peak) – връх до връх - волтажът измерен от върха на положителния импулс до върха на отрицателния импулс при променливо напрежение. В CCTV най-често номиналното ниво на видео сигнала, който се предава и приема от устройствата е с максимална амплитуда 1Vp-p.

Preset positions – предварително зададени позиции в пространството, към които PTZ камерата може да се насочи/позиционира в даден момент от време въз основа на пр